IX Program sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica: Liste poslodavaca po prvom ponovljenom Javnom pozivu od 18.11.2020. godine

Liste poslodavaca koji su aplicirali na IX Program sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, po prvom ponovljenom Javnom pozivu od 18.11.2020. godine:

Lista raspoređenih kandidata

Lista neraspoređenih kandidata

Lista poslodavaca kod kojih nisu raspoređeni kandidati