IX Program sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica: LISTE poslodavaca i kandidata

Liste poslodavaca i kandidata po Javnom pozivu za učešće u IX Program sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica od 28.8.2020. godine možete preuzeti na linkovima ISPOD:

  1. Lista POSLODAVACA koji ispunjavaju uslove,
  2. Lista NERASPOREĐENIH kandidata i
  3. Lista POSLODAVACA kojima nisu raspoređeni kandidati.