Info seminari za mlade nezaposlene i prezentacija projekta ”Sam svoj gazda”

Posljednjih dana u prostorijama Biroa Tuzla održani su info seminari za mlade nezaposlene osobe, odnosno one koji se po prvi put prijavljuju na evidenciju Službe za zapošljavanje TK.

Cilj ovakvih seminara je pojasniti mladima njihova prava i obaveze koje imaju nakon prijave na evidenciju biroa, zatim objasniti im koje to usluge nudi biro. Predavači su stručni savjetodavci Biroa Tuzla koji također s mladima govore i o trenutnim uslovima na tržištu rada i postupku traženja posla. Dvosatni seminar je dobra prilika da mladi iznesu svoja razmišljanja o načinu na koji bi tražili svoje zaposlenje, prema čemu gaje afinitete, za šta su stručni, koja su njihova očekivanja od poslodavaca, te čemu se nadaju u narednom periodu, kada je u pitanju zaposlenje.

Tokom info seminara, mladi imaju priliku priključiti se grupnom ili individualnom savjetovanju, odnosno Klubu za traženje posla, koji kao takvi postoje u pet biroa u okviru Službe.

Info seminaru su, kao što je to bio slučaj ranije, prisustvovali mladi nezaposleni različitih profila, i to ekonomisti, magistari farmacije, krojači, turistički, hemijski i tekstilni tehničari, te oni sa završenim fakultetima društvenih nauka.

Na tim mladim ljudima je sad da odluče da li će pristupiti, kako je već navedeno, grupnom ili individualnom savjetovanju sa savjetodavcima, a gdje prolaze različite faze, s ciljem pronalaska zaposlenja.

info seminar i edukacija 022

Prilikom info seminara, ovaj put je prezentovan projekat ”Sam svoj gazda” koji provodi Fondacija tuzlanske zajednice i trajat će do kraja ove godine. Koordinator projekta je prisutnima govorio o ciljevima i načinu prijave, te onome što će uslijediti nakon održavanja radionice za mlade koji prođu javni poziv za projekat. Cilj projekta je da doprinese povećanju zaposlenosti među mladima na području grada Tuzla te jačanju poduzetničkih kompetencija mladih odnosno stvaranju uslova za njihovo samozapošljavanje.

Ciljna grupa
• Mladi sa područja grada Tuzla u rasponu od 18-30 godina koji imaju afinitet za poduzetništvo
• Mladi koji nemaju formalno registriran biznis i koji žele da započnu vlastiti biznis
• Učenici i studenti završnih godina srednjih škola i fakulteta
• Nezaposlena lica sa evidencije Službe za zapošljavanje od 18-30 godina

Nedavno je objavljen javni poziv za ovaj projekat, za sve koji ispunjavaju uslove. Prijave se dostavljaju do 02.02.2018.godine putem email-a na adresu fondtz@fondacijatz.org, poštom ili lično na adresu: Fondacija tuzlanske zajednice, Pozorišna 13, 75000 Tuzla.

Više o ovom projektu čitajte OVDJE.

info seminar i edukacija 028

edukacija drugi dan 008

edukacija drugi dan 005