I ponovljeni javni poziv za učešće u IX Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u suradnji sa JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavljuje Javni poziv za učešće u IX Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica.

Detalje o programu, uslove i način apliciranja možete preuzeti u dokumentima na linkovima ispod:

PROGRAM

JAVNI POZIV

IZJAVA

OBRAZAC ZA POSLODAVCA

ZAHTJEV ZA POSLODAVCA