HEKO Bugojno: Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije —1 izvršilac

HEKO doo Bugojno raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos u PJ H&H FRUIT na radnu poziciju: Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije —1 izvršilac.

Opis posla:

  • Koordinacija rada i vođenje tehnološkog procesa, davanja uputa radnicima, praćenje svojstva i kvalitete ulazne sirovine (voća i bilja), praćenje kvalitete proizvoda, odobravanje finalnog proizvoda u suradnji sa timom za kvalitetu, stvaranje uvjeta za osiguravanje obavljanja proizvodnje hrane u skladu s propisima i normama za sigurnost i kvalitetu hrune, član HACCP tima, aktivno sudjelovanje u izrudi i dorađivanju dokumemacije u implementiranim sistemima kvalitete i sigurnosti hrune (HACCP, ISO 22000, IFS, BI0), osiguravanje sljedivosti unutar proizvodnje, odobravanje označavanja robe.
  • Vođenje svih propisanih i dogovorenih evidencija (radni nalozi, dnevnik proizvodnje, utrošak materijala, zapisi implementiranih sistema sigurnosti i kvalitete proizvoda i dr.)
  • Organizovonje i rukovođenje radnicima u proizvodnji, orgonizovanje radnih zadataka u segmentu proizvodnje i pakovanja, kako zamrznutog (malina, kupina, jagoda i dr.) tako i suhog programa (začini, čajevi, orašasti plodovi i dr.)
  • Održavanje kvalitetne konnmikacije i saradnje s drugim voditeljima odjeljenja preduzeća
  • Provođenje mjera zaštite na radu, te osiguravanje higijenskih uvjeta i održavanje dobre higijenske prakse

Potrebna znanja i kvalifikacije:

  • Visoka stručna sprema – Diplomirani inženjer prehramhene tehnologije
  • Poznavanje engleskog jezika i rada na računaru
  • Odgovornost, fleksibiInost, preciznost, sklonost ka timskom radu i suradnji, komunikativnost

Kandidati svoje prijave sa potvrdom o stručnoj spremi i CV na kojem obavezno navesli podatke o eventualnom radnom stažu u struci, mogu dostaviti na recepeiju Motel HEKO ul. Čipuljić bb, 70230 Bugojno, lično ili poštom. Navedena dokumenta možete dostaviti i putem elektronske pošte na adresu kancelarija_heko@hotmail.com.

Oglas ostoje otvoren do popune rudnog mjesta. Kundidati koji budu isplunjavali uvjete bit će pozvoni na rozgovor o kojem će biti blagovremeno obaviješteni.