Grad Gračanica: Javni oglas za prijem vatrogasaca – pripravnika u Službi Civilne zaštite

Grad Gračanica objavljuje javni oglas za prijem vatrogasaca – pripravnika u Službi Civilne zaštite – 2 izvršioca.

Uslovi i način apliciranja nalaze se u tekstu javnog oglasa, a koji možete preuzeti na liku ispod:

JAVNI OGLAS