GIKIL Lukavac: Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

„GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA“
D.O.O. LUKAVAC
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca uz mogućnost produženja

Konkurs se raspisuje za slijedeće zanimanje:

  1. MANIPULANT I SKLADIŠTAR  …………………………………….  5 izvršilaca

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove:

  • KV stepen stručne spreme, hemijskog/mašinskog smjera
  • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci
  • Organizacione sposobnosti i komunikativnost
  • Spremnost na timski rad

Nudimo Vam:

  • Mogućnost stalnog zaposlenja
  • Priliku za usavršavanje i napredovanje
  • Pozitivnu radnu atmosferu
  • Izazovno i zanimljivo radno okruženje

Prijave uz biografiju o radnom angažmanu (CV),  potrebno je dostaviti u roku od 7 dana od dana objave javnog konkursa, a najkasnije do 18.08.2023. godine.

Prijaviti se možete lično u sjedište Društva, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina