GIKIL d.o.o. – staklar – 1 izvršilac

GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. Lukavac raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos na sljedeću poziciju: staklar – 1 izvršilac.

Uslovi:
– KV/III stepen obrazovanja, zanimanje staklar
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– organizacione sposobnosti i komunuikativnost
– spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju

Mjesto rada: Lukavac

Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i kraću biografiju o radnom angažovanju do sada.

Prijave sa dokumentima kojima se dokazuje ispunjenje uslova iz ovog konkursa, potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa (26.03.2018.- 10.04.2018. godine) putem e-maila na adresu: posao@gikil.ba, lično ili putem pošte na adresu:

“Global Ispat Koksna Industrija” d.o.o. Lukavac
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.