FZZZ: Mjerama u ovoj godini obuhvaćeno više od pet hiljada osoba

Federalni zavod za zapošljavanje u ovoj godini, u skladu sa Programom rada za 2018. godinu, realizira mjere aktivne politike zapošljavanja u čijem fokusu se nalaze mladi, žene i druge teže zapošljive kategorije.

”Realizacija Programa sufinansiranja zapošljavanja 2018 i Programa sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2018, kao i drugih ne manje važnih mjera, teče planiranom dinamikom. Nakon što su tokom godine u dva navrata objavljivani javni pozivi za učešće u dva predmetna programa, do sada je ugovoreno oko 14,5 miliona KM. Do sada je zaključeno ukupno 2.629 ugovora, na osnovu kojih je osigurano zapošljavanje i samozapošljavanje 5.192 osobe sa evidencija nezaposlenih u FBiH”, istakla je direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar.

Lončar je kazala da se u fazi obrade nalazi veliki broj prijava te da će broj ugovora i obuhvaćenih osoba do kraja godine biti znatno veći.

”Do kraja godine planiran je i treći javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018. O tačnom datumu objave Javnog poziva javnost će biti blagovremeno obaviještena putem internet stranice Zavoda te stoga pozivamo poslodavce i nezaposlene osobe u FBiH, koji do sada nisu aplicirali, da redovno prate našu stranicu kako bi se informirali o našim mjerama te o datumu objave javnog poziva”, objasnila je Lončar, dodavši da se prijavljivanje vrši isključivo putem internet stranice Zavoda.

Treba podsjetiti da je Federalni zavod za zapošljavanje u srijedu 12. septembra objavio Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja/samozapošljavanja za Tuzlanski kanton, kada je poslodavcima i nezaposlenim osobama na raspolaganju bilo oko 3 miliona KM. I ovaj put zabilježena je velika zainteresovanost za ove programe.