Fondacija tuzlanske zajednice: Javni poziv za podršku start-up poduzetnicima

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane građane/ke sa područja općina Kalesija i Lukavac i sa područja gradova Srebrenik, Tuzla i Živinice, koji planiraju pokrenuti vlastiti ili porodični biznis i koji žele unaprijediti svoje poduzetnički vještine i kompetencije da se prijave na javni poziv za podršku start-up poduzetnicima.

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝ koji implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ) realizuje i aktivnosti usmjerene na poboljšanje poduzetničkih kompetencija građana s ciljem povećanja zapošljivosti i samozapošljivosti građana kroz podršku pokretanju malih start-up preduzeća. Projekat se implementira u periodu od 01.06.2018. do 31.12.2021 godine, a u drugoj (2019.) i četvrtoj (2021.) godini projekta planirane su aktivnosti podrške razvoju poduzetništva i zapošljivosti građana.

Prijavom na poziv, zainteresovani kandidati stiču pravo na:

dvomjesečnu obuku iz oblasti poduzetništva, u trajanju od 64 sata, koja će se održavati kroz 8 cjelodnevnih predavanja u periodu maj-juli 2019. godine
priliku da apliciraju za finansijsku i mentorsku podršku za realizaciju vlastite poslovne ideje (5000 do 10.000KM po poslovnom planu)

Ciljna grupa

20 zainteresovanih punoljetnih građana/ki sa područja općina Lukavac i Kalesija te sa područja gradova Živinice, Srebrenik, Kalesija i sa područja Grada Tuzla, koji planiraju pokrenuti vlastiti biznis i koji žele unaprijediti svoje poduzetnički vještine i kompetencije.
Građani/ke koji nemaju formalno registriran biznis i koji žele da započnu vlastiti biznis.
Prednost u pozivu imaju građani koji žive ili svoju biznis ideju žele pokrenuti u ciljanim zajednicama članicama Mreže aktivnih zajednica, a to su: Prokosovići, Bikodže, Babice, Bokavići, Turija, Gnojnica (Općina Lukavac), Živnice Gornje, Priluk, Šerići (Grad Živinice), Lisovići i Tinja (Grad Srebrenik), Hrasno i Seljublje (Općina Kalesija), Gornja Tuzla, Simin Han, Grabovica, Solina, Ši Selo, Srednja Lipnica, Dobrnja, Par Selo, Kiseljak (Grad Tuzla).
Prednost u pozivu imaju i nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje.

Očekivani rezultati

Učesnici će unaprijediti svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketingu i ostalim poduzetničkim oblastima. Svih 20 polaznika će biti osposobljeno da kreira poslovni plan i da isti kandiduje za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis. Nakon procjene dostavljenih biznis planova, start-up podršku za registraciju preduzeća i implementaciju poslovnog plana u vrijednosti od 5000 do 10.000KM dobiće do 6 najboljih kandidata. Kandidati koji dobiju finansijsku podršku dobiće i mentorsku podršku u prvim mjesecim pokretanja preduzeća kao i podršku za izradu reklamnih materijala i promociju svog biznisa.

Struktura obuke

Predviđeno je da se obuka sastoji od 4 modula, a svaki modul bi se sastojao od 2 cjelodnevna predavanja sa po 8 školskih časova. Ukupan predviđeni broj časova je 64. U okviru obuke zainteresovani kandidati će izraditi poslovni plan koji je osnov za dalju finansijsku i mentorsku podršku.

Moduli planirani obukom

Poduzetništvo i poslovna ideja
Proizvod i istraživanje tržišta
Poslovno planiranje, marketing, operativni i plan upravljanja
Operativni, finansijski i biznis plan

Dodijela grantova

Nakon obuke, stručna komisija će izvršiti procjenu dostavljenih biznis planova, te na osnovu kvalitete ideje i poslovnog plana, kao i spremnosti i odgovornosti kandidata odabrati najbolje biznis ideje. Komisija će procjenjivati sljedeće kriterije: prisustvo na obuci, motivaciju i kapacitet poduzetnika, inovativnost biznis ideje, utrživost proizvoda/usluge, održivost biznisa i kvalitet biznis plana. Ukupan fond za podršku poduzetničkim inicijativama iznosi 30.000KM. Fondacija tuzlanske zajednice će, zavisno od kvalitete poslovnih ideja i mogućnosti zapošljavanja više osoba finansijski podržati najmanje 3, a najviše 6 poslovnih ideja, u iznosima od 5.000 do 10.000KM.

Mentorska podrška

Pored finansijske podrške, FTZ će u suradnji sa poslovnim sektorom, pružiti i mentorsku podršku odabranim start-up poduzetnicima u oblasti marketinga, finansija, plasmana proizvoda i sl. u prvim mjesecim pokretanja preduzeća.

Vremenski okvir

Edukacija će biti organizovana od maja do jula 2019. godine. Odabrani kandidati biće blagovremeno obavješteni o tačnom rasporedu edukacija. Prijem finaliziranih poslovnih planova će se realizirati u julu 2019. godine, a dodjela sredstava za najbolje poslovne planove i potpisivanje ugovora sa dobitnicima će se realizirati u augustu mjesecu 2019. Odobrena sredstva će biti isplaćena najkasnije do decembra 2019., nakon registracije novoosnovanih start-up preduzeća.

Prijave i kontakt

Svi aplikanti obavezni su dostaviti popunjen prijavni obrazac na e-mail adresu inicijative@fondacijatz.org najkasnije do 5.5.2019. godine. Prijavni obrazac PREUZMITE OVDJE

Obzirom da je broj mjesta ograničen Fondacija tuzlanske zajednice zadržava pravo izbora zainteresovanih kandidata na osnovu dostavljenih informacija iz prijave. Svi aplikanti će biti obavješteni o ishodu procesa selekcije učesnika projekta najkasnije do 13.5.2018. Sva dodatna pitanja možete postaviti na gore pomenuti mail ili na broj 035/362-832.

izvor: fondacijatz.org