Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”: Terenski geolog Fondacije – 1 izvršilac

Na osnovu člana 15. stav (5) Statuta Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”, objavljuje KONKURS za zaključivnje Ugovora o radu na određeno vrijeme od 12 mjeseci za radno mjesto: Terenski geolog Fondacije – 1 izvršilac.

Uslove i način apliciranja možete pogledati u tekstu konkursa ispod:

KONKURS

Konkurs je otvoren 5.2.2020. godine i ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.