FINconsult: Završen 30. cilus edukacije za vođenje poslovnih knjiga

U prostorijama Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra FINconsult danas (15.2) je u Tuzli upriličio svečanost povodom dodjele certifikata učesnicima 30. ciklusa Edukacije za vođenje poslovnih knjiga.

Cilj edukacije je bio osposobiti učesnike za samostalno vođenje poslovnih knjiga privrednih društava i samostalnih poduzetnika. Uz podršku stručnog i profesionalnog predavačkog osoblja, učesnici su stekli praktično znanje i vještine rada u: finansijskom, materijalnom i robnom knjigovodstvu, blagajničkom poslovanju, PDV evidencije, obračunu plaća, sastavljanju finansijskih izvještaja i izradi poreznih prijava.

“Najveća vrijednost ove edukacije je sticanje praktičnih znanja i vještine iz oblasti knjigovodstva, računovodstva, finansija, poreza, što daje velike šanse za uspjeh na tržištu rada i zaposlenja, kao i za vlastitu poslovnu orijentaciju i otvaranje vlastitih računovodstvenih servisa”, istakao je na današnjoj svečanosti doc.dr. Ismet Kalić, direktor FINconsult-a.

Edukacija za vođenje poslovnih knjiga se sastoji iz 6 modula, sa ukupno 50 časova, u trajanju od 11 sedmica. Do sada je edukaciju uspješno završilo više od 1.650 osoba,

Ovaj ciklus kao i na prethodnim FINconsult je omogućio besplatne edukacije i za osobe koje se nalaze na Birou za zapošljavanje, u cilju njihovog bržeg pronalaženja posla. Prema podacima osobe koje su završile edukaciju na prethodnom ciklusu su već pronašle posao. Pružanjem ovih edukacija za osobe sa Biroa za zapošljavanje bez naknade, FINconsult je još jednom potvrdio da se radi o društveno odgovornoj kompaniji i koja je od posebne koristi za društvenu zajednicu.

FINconsult vodi brigu o učesnicima edukacije i nakon završetka edukacije, tako da će se saradnja nastaviti. Posebna podrška će biti kandidatima koji se odluče na otvaranje vlastitih računovodstvenih servisa i savjetodavnih agencija.
Nakon svečane dodjele certifikata svi učesnici ove edukacije, prisustvovali su svečanom ručku.

Dodjela certifikata za provedenu edukaciju za vođenje poslovnih knjiga u Sarajevu, održala se juče u prostorijama hotela Grand.
Naredni, 31. ciklus Edukacije za vođenje poslovnih knjiga će se održati u periodu maj – juni 2019. godine u Sarajevu i Tuzli.
Naredna edukacija koju organizuje FINconsult je 25. ciklus edukacije za sticanje zvanja certificirani računovođa (CR) i 7. ciklus edukacije za sticanje zvanja ovlašteni revizor (OR), koje će se održati u periodu mart – april 2019. godine u Sarajevu i Tuzli.

Prijave su u toku. Rok za dostavljanje prijava 28.2.2019. godine. Više informacija i online prijave na: www.finconsult.ba