Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2020.: Javni poziv studentima/cama

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2020. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.

Za Bosnu i Hercegovinu u 2020. godini je odobreno 150 mjesta, od čega je studenticama/studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 96 mjesta, studenticama/studentima univerziteta u Republici Srpskoj 48 mjesta i studenticama/studentima univerziteta u Brčko Distriktu BiH 6 mjesta.

Tekst javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Prijavne obrasce i propratnu dokumentaciju možete preuzeti na linkovima ispod:

Info-Ferienbeschaeftigung

Bewerbungsbogen

Immatrikulationsbescheinigung (Uvjerenje o upisu)

Rok za slanje prijava je srijeda, 22.1.2020. godine.

Spisak studentica/studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke, bit će objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine: www.arz.gov.ba početkom februara 2020. godine.