Federalni zavod PIO/MIO prima (stručne)saradnike i (više)referente

Na osnovu člana 20a Zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 49/00, 32/01 i 18/05), Statuta Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (“Službene novine FederacijeBiH”, br. 38/03 i 86/15) i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Federalnog zavodaza PIO/MIO s koeficijentima složenosti radnih mjesta, Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje, objavljuje javni poziv

Uslove, više informacija, način apliciranja te vrijeme trajanja javnog poziva pogledajte OVDJE