EDUKACIJE: Kako pokrenuti posao i unaprijediti poslovanje

Međunarodna organizacija rada (ILO), krajem juna, organizovala je stručnu obuku za predstavnike bosanskohercegovačkih javnih službi za zapošljavanje o temi „Započni i unaprijedi svoj posao“.

Cilj obuke bio je osposobljavanje predstavnika službi za rad sa nezaposlenim osobama koje žele da apliciraju na programe samozapošljavanja, odnosno pokretanja samostalnog biznisa.

Obuka je organizovana u okviru projekta EU4Bussines koji finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini. Inače, projekat EU4Bussines podržava razvoj privatnog sektora u BiH kako bi njegovi direktni korisnici bolje iskoristili potencijale i postigli bolju konkurentnost na tržištu rada.