Diplomirani žurnalista – jedan izvršilac

Global Ispat Koksna Industrija d.o.o Lukavac raspisuje javni oglas za prijem radnika na sljedeću radnu poziciju: Diplomirani žurnalista, jedan izvršilac.

Radnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca, uz mogućnost produženja.

Uslovi:

VSS/VII stepen, diplomirani žurnalista
Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci
Poznavanje rada na računaru
Aktivno znanje engleskog jezika

Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada. Prijavu na konkurs i biografiju o radnom angažovanju obavezno je dostaviti na bosanskom i engleskom jeziku.

Potrebna dokumentacija:

-kopija diplome,
-uvjerenje o radnom stažu,
-certifikat o poznavanju rada na računaru,
-certifikat o poznavanju engleskog jezika

Prijave na konkurs poslati putem e-mailoa posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:
„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Konkurs ostaje otvoren do 26.12.2018. godine