Diplomirani inženjer mašinstva – jedan izvršilac

GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o Lukavac raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeće radno mjesto: Diplomirani inženjer mašinstva – jedan izvršilac.

Radnik se prima u odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca, uz mogućnost produženja.

Uslovi:

VSS/VII stepen, završen mašinski fakultet
Najmanje 2 (dvije) godina radnog iskustva u struci
1 (jedna) godina iskustva na realizaciji investicionih projekata, planiranju investicionih projekata u MS Project ili Primavera
Poznavanje rada na računaru
Aktivno znanje engleskog jezika

Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i biografiju o radnom angažovanju do sada. Prijavu na konkurs i biografiju o radnom angažovanju do sada obavezno je dostaviti na bosanskom i engleskom jeziku.

Prijave sa dokumentima kojima dokazuju ispunjenje uvjeta iz ovog konkursa (fakultetska doploma, uvjerenje o radnom stažu, certifikat o poznavanju rada na računaru, certifikat o poznavanju engleskog jezika i slično), potrebno je dostaviti lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Oglas je otvoren do 07.01.2019. godine