Defektolog-oligofrenolog/edukator-rehabilitator – 1 izvršilac

Javna ustanova Osnovna škola “Višća” Višća Donja raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Defektolog-oligofrenolog/edukator-rehabilitator – 1 izvršilac

Mjesto rada: Višća

Uslovi:

VSS, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Položen stručni ispit
Pripravnički

-Skraćeno radno vrijeme
-Radni odnos na određeno

Prijave na radnu poziciju i više informacija o oglasu na broj telefona 035 767-248, kontakt osoba Edina Mumić

Oglas ostaje otvoren do popune radne pozicije