CREDI zapošljava: Potreban veći broj terenskih anketara

Potreban nam je veći broj terenskih anketara (M/Ž) za nekoliko anketa koje CREDI centar planira provesti u narednom periodu. CREDI je u potrazi za odgovornim, komunikativnim i savjesnim osobama koje su spremne biti dio naše mreže anketara. Anketarima nudimo adekvatnu finansijsku naknadu, kvalitetne treninge i obuke, mogućnosti za napredak i redovan angažman na anketama koje ćemo provoditi u budućnosti. Pored toga, onima koji budu zainteresovani nudimo mogućnost obavljanja prakse, sticanja iskustva, obuka i uključivanja u druge aktivnosti CREDI centra.

CREDI centar i Odjel za prikupljanje primarnih podataka

Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) je neovisni, neprofitni i nestranački think-tank s ciljem jačanja kulture vođenja politike utemeljene na dokazima u BiH i regiji Zapadnog Balkana. To činimo proizvodnjom visoko kvalitetnih evaluacija programa i politika, kao i istraživanja u društvenim naukama, koristeći najsavremenije metodološke pristupe. Naša misija je da kvalitetnim empirijskim dokazima doprinesemo poboljšanju učinkovitosti širokog spektra projekata, programa, politika i organizacija.

Odjel za prikupljanje podataka CREDI centra pruža visokokvalitetna rješenja prikupljanja, mjerenja i analize izvornih podataka pri čemu osiguravamo održavanje kvalitete. Ovaj Odjel pruža usluge prikupljanja primarnih podataka na području cijele Bosne i Hercegovine, a za prikupljanje podataka koristimo se različitim tehnikama prikupljanja podataka. Više o ovom Odjelu možete pročitati na linku: https://credi.ba/odjel-za-prikupljanje-primarnih-podataka/

Opis posla i zadaci anketara CREDI centra

Od angažovanih anketara očekujemo da, u skladu sa svojim kompetencijama, profesionalnim iskustvima i znanjima i vještinama stečenih tokom obuke anketara CREDI centra, aktivno učestvuje u realizaciji istraživanja i prikupljanju podataka kroz ličnu komunikaciju sa ispitanicima na terenu i/ili telefonski, u zavisnosti od potrebe istraživanja.

Specifični zadaci anketara CREDI centra su:

 • Redovna komunikacija sa terenskim koordinatorom i predstavnicima CREDI centra uz pravovremeno izvještavanje o radu na terenu
 • Učešće u treninzima i obukama za anketare koje će biti organizovane od strane CREDI centra (obavezno prisustvo obuci za angažman)
 • Kontaktiranje ispitanika i anketiranje uživo na prethodno definisanom terenu (u kompanijama, domaćinstvima, javnim mjestima, na ulici i sl.) uz upotrebu kompjuterske opreme i/ili papira i olovke ili putem telefonskih ili video poziva
 • Postupanje na terenu u skladu sa prethodno definisanim procedurama i uz odgovorno i profesionalno rukovanje opremom i istraživačkim materijalima
 • Ljubazna i profesionalna komunikacija sa nepoznatim ispitanicima koji mogu biti različitog etničkog, religijskog, obrazovnog, seksualnog, spolnog, socioekonomskog statusa, opredjeljenja i i porijekla a koji su pristali dobrovoljno da učestvuju u ispitivanju, uz puno poštivanje njihovih prava, stavova, mišljenja i privatnosti
 • Davanje jasnih uputa i pojašnjenja ispitanicima prilikom popunjavanja anketnih formi i obrazaca, te raspoloživost u asistiranju i objašnjavanju pitanja u upitniku
 • Sistematičan pristup u provjeri ispravnosti forme unesenih odgovora i procjeni adekvatnosti uslova odgovaranja, kao i odgovoran odnos u sigurnom i organizovanom obilježavanju, sortiranju i tretmanu popunjenih upitnika

Profil kandidata

Potrebni su nam ambiciozni ljudi koji nam mogu pomoći u ispitivanju i anketiranju ciljanih ispitanika. Prednost će imati kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Posjeduju dobre komunikacijske i organizacijske vještine, otvoreni i spremni na profesionalnu komunikaciju sa nepoznatim ljudima.
 • Fleksibilnost i spremnost na poslove koji zahtijevaju lične susrete i komunikaciju sa nepoznatim ljudima. Poželjno je (ali ne i nužno) prethodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.
 • Visok nivo sistematičnosti, opreznosti i odgovornosti u radu.
 • Poznavanje rada u MS Office paketu i rada sa Android i IOS operativnim sistemima
 • Prednost će imati kandidati koji posjeduju osnovna znanja iz prikupljanja podataka u društvenim naukama
 • Sposobnost rada u timu
 • Poželjno (ali ne i nužno) poznavanje engleskog jezika
 • Poželjno (ali ne i nužno) posjedovanje vozačke dozvole za kategoriju B

Lokacija rada i period trajanja zadatka

Izabrani kandidati će raditi na području onih regija i kantona koje označe u formi za slanje aplikacije. Potreban veći broj anketara sa područja Kantona Sarajevo, ali se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati sa područja cijele BiH za buduće angažmane. Obim posla i dinamika rada bit će dogovorena sa odabranim kandidatima.

Način prijavljivanja

Ukoliko Vam navedeni uslovi odgovaraju, te smatrate da posjedujete potrebne vještine za obavljanje poslova terenskih anketara, pozivamo Vas da se prijavite i aplicirate putem linka: https://credi.ba/otvorene-pozicije-za-posao/

Nakon apliciranja ćemo sve one koji ispunjavaju uslove kontaktirati u što kraćem roku. Napominjemo da je moguće da ćemo Vas kontaktirati za angažman nakon izvjesnog vremena, u zavisnosti od potrebe za angažmanom anketara na Vašem području.  Više informacija o našem centru možete pronaći na https://credi.ba/ , a za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem e-mail adrese contact@credi.ba ili na broj telefona +38733205859.

(Izvor: Mreža za izgradnju mira)