Cambridge English School Tuzla: Subvencionisani program obuke iz njemačkog jezika za nezaposlene i studente

Škola stranih jezika i konverzacijskih vještina Cambridge English School Tuzla raspisuje poziv za upis na subvencionisani kurs njemačkog jezika za nivo A1 (CEFR).

Osnovne informacije o programu:

  • Program je osmišljen da nezaposlenim licima i studentima omogući pohađanje programa pod subvencionisanim uslovima;
  • Polaznici programa su obavezni da redovno pohađaju nastavu (obavezno je prisustvo na minimum 80% časova) i da polože završni ispit. Završni ispit je uslov za zvanično izdavanje CES certifikata;
  • Trajanje nivoa A1.1 – 5 sedmica i A1.2 – 7 sedmica;
  • Cijena za A1.1 – 91 KM i za A1.2 – 91 KM. Iznos za A1.1 se plaća unaprijed prije početka kursa;
  • Nakon završetka programa polaznici koji uspješno polože završni ispit spremni su za polaganje međunarodno priznatih ispita iz njemačkog jezika;
  • Za prijavu na program potrebno je dostaviti uvjerenje da se polaznik nalazi na evidenciji nezaposlenih ili uvjerenje iz studentske sluzbe.

Prijavu možete izvršiti putem telefona broj 061 858  898 ili  e-maila cambridgetz@cambridgeschool.ba.

U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, kontakt telefon i naglasiti da se prijavljujete za subvencionisani  program obuke iz njemačkog jezika za nivo A1.