Boxmark Leather Lukavac: Vođa odjela za nabavu m/ž – 1 izvršilac

BOXMARK je jedan od vodećih svjetskih proizvođača i prerađivača kože čiji proizvodi daju visok stepen ekskluzivnosti i plemenitog ambijenta u automobilskoj industriji. Naši visoko obučeni i motivirani zaposlenici osnova su našeguspjeha.

Postanite dio našeg uspješnog tima i prijavite se na poziciju:

Vođa odjela za nabavu – 1 izvršilac-m/ž

Ključne odgovornosti pozicije:

• Rukovodi odjelom nabava;
• Odgovoran/na je za kontinuiranu i nesmetanu dinamiku nabave u Društvu, te primjenu i funkcionisanje sistema snadbjevanja u Društvu;
• Planira nabavku i kreira narudžbe za nabavku;
• Vrši pregovaranje o cijenama i upravlja istim;
• Odgovoran/na je za rad nabavne službe u domenu nabave materijala i repromaterijala za proces proizvodnje, nabave za službu održavanja i ostale odjele;
• Vrši obradu i istraživanje postojećih i novih tržista;
• Učestvuje u izradi godišnjeg i mjesečnog plana nabave, materijalnog bilansa i bilansa nabavki;
• Prikuplja ponude od dobavljača sa uslovima, priprema dokumentaciju vezanu za ocjenu i izbor dobavljača, učestvuje u ocjeni i izboru dobavljača, te obavještava dobavljače u pismenoj formi o prihvatanju/neprihvatanju ponude;
• Prikuplja ulaznu dokumentaciju od dobavljača (fakturna vrijednost dobavljača, troškovi carine, troškovi špeditera, obračun ulaznog PDV-a, troškovi transporta, ostali troškovi);
• Prati i primjenjuje zakonske propise u domaćem zakonodavstvu;
• Odgovoran/na je za optimalan nivo zaliha ;
• Zaprimanje računa, kontrola u SAP sistemu (cijene, kondicije isporuke);
• Reaguje na reklamaciju – javljanje dobavljaču;
• Ocjenjuje reklamacije – skupljanje troškova za odjel nabave;
• Prati reklamacije do konačnog rješenja;

Uslovi pozicije:

• VSS – ekonomskog usmjerenja (Ekonomski fakultet)
• Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju minimum 2 godine
• Izražen potencijal za organizaciju i timski rad
• Napredne komunikacijske i interpersonalne vještine
• Samoinicijativnost i usmjerenost na rješenja
• Aktivno poznavanje jednog stranog jezika (engleski ili njemački), poznavanje MS Office, služenje e-meilom i internetom, vozačka dozvola B kategorije

Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem opcije BRZA PRIJAVA na web portalu www.boljiposao.com.

Oglas ostaje otvoren do 27.4.2021. godine.

(Izvor: BoljiPosao.com)