Biro za zapošljavanje Gradačac uključen u aktivnosti izrade akcionog plana readmiseje

Predstavnik Biroa za zapošljavanje Gradačac, Alen Muminović prošao je program obuke za kreiranje Lokalnog akcionog plana za BH državljane koji se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji.

Obuku je organizovana za članove lokalnih readmisionih timova iz Gradačca i Gračanice krajem januara 2019. godine pod nazivom “Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji”, a sve u cilju izrade lokalnog akcionog plana readmisije za period 2019-2022.

Pored članova lokalnih readmisionih timova obuci su prisustvovali i predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, te kantonalni koordinator za readmisiju Tuzlanskog kantona.