BH Telecom: Poništenje javnog oglasa i ponovno objavljivanje javnog oglasa

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Tuzla raspisuje javni oglas za  prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju:

  • Šalterski radnik, SSS – 1  (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, sa mjestom rada u Gradačcu.

Opis poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod:

JAVNI OGLAS

Javni oglas je objavljen 19.6.2020. godine i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.