BH Telecom: Šalterski radnik – 1 izvršilac (Gradačac)

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo raspisuje javni oglas za  prijem radnika u radni odnos u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima, Sektor za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima u direkciji Tuzla, na radno mjesto: Šalterski radnik, SSS – 1  (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, sa mjestom rada u Gradačcu.

Opis poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod: