BH Telecom: Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Regionalna direkcija Tuzla raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na poziciju:

  1. 143. Operator za fakturisanje i naplatu BH Line – 1 (jedan) izvršilac, u Službi za kontrolu prihoda,  Sektora za fakturisanje, kontrolu prihoda i ekonomske poslove, sa mjestom rada u Tuzli.

Uslovi i način apliciranja nalaze se u tekstu javnog oglasa koji možete preuzeti na linku ispod:

JAVNI OGLAS

Oglas je objavljen 20.1.2022. godine i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.