BAUPARTNER: Poslovođa ili šef gradilišta – na gradilištima na teritoriji BiH – 1 izvršilac

BAUPARTNER d.o.o. LUKAVAC na osnovu ukazane potrebe raspisuje:

OGLAS

za prijem u radni odnos – Lukavac

Poslovođa ili šef gradilišta – na gradilištima na teritoriji BiH …………. 1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavanju sljedeće uslove:

  • SSS – građevinski tehničar ili VSS – građevinski fakultet
  • Radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima 2 godine
  • Poznavanje rada na računaru
  • Vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati su dužni priložiti kratku biografiju.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana raspisivanja.

Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj 035/574-740.

Prijave slati i na email adresu:

info@baupartner.ba