BAUPARTNER Lukavac: Poslovođa ili šef gradilišta – na gradilištima na teritoriji BiH – 4 izvršioca

BAUPARTNER d.o.o. LUKAVAC na osnovu ukazane potrebe raspisuje:

OGLAS

za prijem u radni odnos – Lukavac

Poslovođa ili šef gradilišta – na gradilištima na teritoriji BiH …………. 1 izvršilac

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavanju sljedeće uslove:

  • SSS – građevinski tehničar ili VSS – građevinski fakultet
  • Radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima 2 godine
  • Poznavanje rada na računaru ( Acad, Excel i Word obavezno)
  • Vozačka dozvola B kategorije

Uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati su dužni priložiti kratku biografiju.

Prijave putem telefona 035/574-740 ili lično na portirnicu firme.

Oglas je objavljen 5.7.2021. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana raspisivanja.