AUTCON/EUFOR ALTHEA: Prevodilac (m/ž)

Prevodilac (m/ž)

Poslodavac: AUTCON/EUFOR ALTHEA

Radno mjesto: BRATUNAC u Liaison Observation timu (LOT) BRATUNAC

Početak radnog odnosa: predviđeno 01.11.2022

Plata: € 5,70/sat, 100 sati/mjesečno

Radno vrijeme: 100 sati/mjesečno.

Radno vrijeme se može eventualno povećati na osnovu naređenih i plaćenih prekovremenih sati.

Vrsta ugovora: Ograničen na 23 mjeseca (mogućnost produženja ugovora na još 12 mjeseci može se desiti po dogovoru).

Zadaci i aktivnosti

 • Prevođenje razgovora,
 • Pismeni prevod,
 • Jezička podrška kod državnih organa
 • Jezička podrška kod osoba koje nepoznaju njemački jezik.

Tražimo

 • Znanje njemačkog jezika,
 • Znanje engleskog jezika pismeno i usmeno,
 • Bosanski/hrvatski/srpski,
 • Komunikativne sposobnosti
 • Poznavanje rada na računaru (Windows, Office).

Pored toga poželjno je:

 • Znanje iz oblasti kulture, politike, historije i literature,
 • Tačnost,
 • Fleksibilnost pri izvršavanju zadataka,
 • Diskrecija i tajnost
 • Pozitivan stav prema poslu i timski rad.

Dokumentacija za prijavu, procedure i ostalo

Prijave šaljite putem e-mail-a na adresu samra.agic@gmail.com, lot10bratunac@yahoo.com.

Prijava treba da sadrži:

kratko motivaciono pismo, dosadašnja praksa/aktivnosti, kao i CV sa aktuelnom slikom pasoša.

Pri pozivu na razgovor za posao, trebate ponijesti sa sobom ličnu kartu i pasoš (orginal).

Kraj prijave: 1.4.2022, 2400 sata.