Astra d.o.o Sarajevo: Trgovac

Astra d.o.o Sarajevo raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Trgovac

Dokumentacija koja je potrebna:

-Fotokopija diplome o stečenom zvanju
-Biografija sa fotografijom

Dokumentaciju dostaviti na:

email:anida.dzanko@astra.ba ili u trgovinu u robnoj kući Omega

Napomena: dokumentacija se ne vraća