AGORA Centar Simin Han: Poziv za volontere

Agora centar poziva sve zainteresovane osobe da se prijave za volontiranje u programima Agora centra.

Trenutno su upraženjene sljedeće volonterske pozicije:

  • voditelji/ice kursa njemačkog jezika;
  • voditelji/ice kursa engleskog jezika;
  • voditelji/ice kursa sviranja gitare;
  • voditelji/ice kursa sviranja klavijatura.

Rok za prijave je 17. mart 2021. godine.

Više informacija možete saznati putem linka: http://agoracentar.org/poziv-za-volontiranje-u-programima-agora-centra-6/ ili

kontaktirati putem maila agora@agoracentar.org.