Agencija za rad i zapošljavanje BiH: U aprilu 458.355 nezaposlenih osoba

Na dan 30.04.2018. u Bosni i Hercegovini je bilo 458.355 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 7.975 osoba ili 1,71%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 251.206 ili 54,81% su žene.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 6.080 osoba (1,77%), u Republici Srpskoj za 1.714 osoba (1,53%) i u Brčko distriktu BiH za 181 osobu (1,68%).

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.04.2018. godine:

NKV radnika je 126.520 ili 27,60%,

PKV 7.772 ili 1,70%,

KV 149.212 ili 32,55%,

VKV 2.117 ili 0,46%,

NSS 1.155 ili 0,25%,

SSS 127.564 ili 27,83%,

VŠS 6.682 ili 1,46% i

VSS 37.333 ili 8,14%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,55%, te radnici sa SSS 27,83%.

U aprilu je brisano ukupno 20.825 osoba sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 14.248 osoba.

Istovremeno je za 7.325 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.668 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u martu 2018. godine, broj zaposlenih lica u BiH iznosio je 794.505, a od toga je 336.356 žena. U odnosu na februar 2018. godine broj zaposlenih lica se povećao za 0,4%, a broj zaposlenih žena se takođe povećao i to za 0,5%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za mart 2018. godine iznosila je 37,0% i u odnosu na februar 2018. godine smanjila se za 0,4 postotna poena.

(Izvor: Agencija za rad i zapošljavanje BiH)