ADAM CO: BRAVARI I ZAVARIVAČI (ZA RAD U ITALIJI NA NEODREĐENO VRIJEME)

ADAM Co d.o.o., DONJA LOHINJA BB, GRAČANICA
objavljuje
OGLAS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
(ZA RAD U ITALIJI NA NEODREĐENO VRIJEME)

 • BRAVARE I
 • ZAVARIVAČE
  OGLAS OSTAJE OTVOREN DO POPUNE RADNIH
  MJESTA.
  SVE DODATNE INFORMACIJE ZAINTERESIRANI
  KANDIDATI MOGU DOBITI NA

  TEL.:035/780-562; 062/196-981,
  ili na mail: adamcoinfo@yahoo.com