Zavod za javno zdravstvo TK: Dopuna javnog oglasa od 16.9.2022. godine

Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona objavljuje dopunu teksta javnog oglasa, a koji je objavljen 16.9.2022. godine.

Tekst javnog odklasa sa dopunom možete preuzeti na linku ispod:

DOPUNA javnog oglasa

Javni oglas od 16.9.2022. godine možete pronaći na linku ispod:

OBJAVA od 16.9.2022. godine

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas se produžava za 10 (deset) dana počev od narednog dana od dana objave 23.9.2022. godine u dnevnom listu Oslobođenje.