Upoznavanje Službi za zapošljavanje sa „Reformskim paketom“

Tuzla 09.02.2016. godine
By: Amela Zahirović

Predstavnici Projekta zapošljavanja mladih YEP i predstavnici službi i zavoda za zapošljavanje iz BiH održat će sastanak u povodu zajedničkog ulaska u proces reforme javnih službi za zapošljavanje.

Ciljevi sastanka su upoznavanje sa ključnim principima „Reformskog paketa“ i novog modela rada biroa za zapošljavanje. Za tekuću godinu predviđena je i rekonstrukcija pojedinih biroa, tako da će učesnici uraditi i pripremu investicionih planova.

Sastanak će biti održan u Hotelu Bristol u Sarajevu 10. i 11. februara 2016. godine. U okviru dvodnevnog sastanka predstavnici službi će imati priliku za studijsku posjetu biroima Novo Sarajevo i Biro Centar koji su već prošli kroz proces reforme.