Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2018. godini

zastava romi 1Na osnovu Odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje o usvajanju Programa zapošljavanja Roma u 2018. godini, broj: 01/1-49-4513/17 od 18.4.2018. godine, Federalni zavod za zapošljavanje 6.6.2018. godine raspisuje JAVNI POZIV za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2018. godini

Raspoloživa finansijska sredstva u iznosu od 438.620 KM predviđena su za podršku zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih Roma u Federaciji BiH u 2018. godini.

Ova sredstva će se usmjeriti za:
– sufinansiranje poslodavaca radi zapošljavanja Roma sa evidencije nezaposlenih u iznosu od 6.000 KM po jednoj osobi, u trajanju od 12 mjeseci,
– sufinansiranje samozapošljavanja Roma u iznosu od 5.000 KM po jednoj osobi, u trajanju od 12 mjeseci.

Korisnici Programa su poslodavci registrirani u Federaciji BiH koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te oni koji imaju potpisan sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa, kao i oni na koje se odnosi Zakon o finansijskoj konsolidaciji.

Korisnici bespovratnih sredstava su, također, nezaposlene osobe, prijavljene na evidenciju nezaposlenih prije objave Javnog poziva u Federaciji BiH, i koje su na dan objave Javnog poziva na evidenciji Službe bile izjašnjene kao Romi.

Opširnije o ovom Javnom pozivu možete pogledati na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2018. godini

javni poziv Program sufinansiranja zaposljavanja djece sehida i poginulih boraca 2018 foto 1

U skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2018 i Sporazumom o međusobnoj saradnji između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK i JU Služba za zapošljavanje TK, broj: 06-49-6196/18, od 28.05.2018. god., objavljuje se:

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca – 2018

Program, Javni poziv, Obrazac prijave i Kriterij za bodovanje pogledajte ispod:

Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2018
Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2018
Obrazac prijave – Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2018
Kriteriji za bodovanje prijave poslodavca – Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2018

PROJEKTI SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2017. GODINU


JAVNI POZIV za učešće u VI  Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma

RomiNa osnovu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba(„Službene novine Federacije BiH“, TK“,broj: 41/01,22/05 i 9/08) Memoranduma o razumjevanju i implementaciji Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, i Odluke Upravnog odbora broj: 01/1-1-S-41/2-17 o usvajanju VI Programa  sufinanssiranja zapošljavanja Roma, JU Služba za zapošljavanje  raspisuje JAVNI POZIV za učešće u VI  Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma.

Tekst Javnog poziva, Kriterije za bodovanje i Prijavni obrazac možete preuzeti u nastavku:

JAVNI POZIV
KRITERIJI ZA BODOVANJE
OBRAZAC ZA PRIJAVU


Javni poziv za sufinansiranje zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

Javni poziv (mali)JU Služba za zapošljavanje TK uz podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje i Vlade TK počinje realizaciju Programa za sufinansiranje zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca.

Cilj Programa je zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, koja se nalaze na evidenciji  Službe za zapošljavanje TK i bili su prijavljeni prije objave Javnog poziva, a imaju završenu visoku, višu i srednju stručnu spremu, a aktivni su tražioci zaposlenja.

Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca predviđena su sredstva u iznosu od 275 000 KM, od kojih 175 000 KM osigurava Federalni zavod za zapošljavanje, a 100 000  KM Vlada Tuzlanskog kantona, odnosno Ministarstvo za boračka pitanja TK.

Javni poziv objavljen je 14.06.2017. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

U nastavku možete preuzeti tekst Javnog poziva, Program realizacije, Kriteriji za bodovanje i Aplikacioni obrazac:

JAVNI POZIV
OBRAZAC ZA PRIJAVU POSLODAVCA
KRITERIJI ZA BODOVANJE
PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA

OBAVIJEST:

(30.06.2017. godine) – Obavještavamo poslodavce i nezaposlene osobe da je Javni poziv za sufinansiranje zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca zatvoren. Posljednji dan za dostavljanje dokumentacije bio je 29.06.2017. godine.

PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA (NEZAPOSLENIH OSOBA) I POSLODAVACA

Konačna rang lista kandidata i poslodavaca bit će objavljena nakon razmatranja prigovora.
KONAČNA LISTA kandidata i poslodavaca

Informacija o programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja za 2017

(Sarajevo, 22.2.2017. godine) – Naredne sedmice na internet stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje bit će objavljeni javni pozivi za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017 (Prvo radno iskustvo, Vaučer za posao, Javni radovi i Periodično zapošljavanje), Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017 i Programu pripreme za rad 2017 – obukom do zaposlenja.

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017 objavljivat će se tri puta u intervalima u vrijednosti od po najmanje jednu trećinu ukupno predviđenih sredstava za Program. Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017 objavljivat će se dva puta u intervalima u vrijednosti od po najmanje jednu polovinu ukupno predviđenih sredstava za Program, s tim da će prva objava javnih poziva za sve programe uslijediti 2.3.2017. godine.

Pozivaju se poslodavci i nezaposlene osobe da se upoznaju sa sadržajem programa radi eventualnog učešća.

Program sufinansiranja zapošljavanja 2017
Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017
Program pripreme za rad 2017 – obukom do zaposlenja

Izvor: FZZZ

Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017

progzap17Dana 2.3.2017. godine objavljen je Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2017 (Prvo radno iskustvo, Vaučer za posao, Javni radovi i Periodično zapošljavanje).

Napomena: Obrazac zahtjeva sa pratećom dokumentacijom se dostavlja, lično ili putem pošte, nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje prema mjestu prebivališta nezaposlene osobe za koju se traži sufinansiranje zapošljavanja.

OBAVIJEST

(Sarajevo, 3.3.2017. godine) – Obavještavamo poslodavce i nezaposlene osobe da se apliciranje za učešće u Programu privremeno ograničava zbog velikog broja podnesenih elektronskih prijava i ograničenog iznosa raspoloživih finansijskih sredstava. Nakon što se izvrši obrada pristiglih prijava i utvrdi postojanje eventualne mogućnosti za dalje prijavljivanje, Javni poziv će se nastaviti.

1. Prvo radno iskustvo 2017
Oglasi poslodavaca koji traže posredovanje
Pristigle prijave
Javni poziv
Link za prijavu – Prijava se vrši radnim danom od 8 do 16 sati
Korisnici
Ciljna grupa
Poticajne mjere
Postupak realizacije
Opće napomene

2. Periodično zapošljavanje 2017

Oglasi poslodavaca koji traže posredovanje
Pristigle prijave
Javni poziv
Link za prijavu – Prijava se vrši radnim danom od 8 do 16 sati
Korisnici
Ciljna grupa
Poticajne mjere
Postupak realizacije
Opće napomene

3. Vaučer za posao 2017

Oglasi poslodavaca koji traže posredovanje
Pristigle prijave
Javni poziv
Link za prijavu – Prijava se vrši radnim danom od 8 do 16 sati
Vaučer za posao 2017
Korisnici
Ciljna grupa
Poticajne mjere
Postupak realizacije
Opće napomene

4. Javni radovi 2017

Pristigle prijave
Javni poziv
Link za prijavu – Prijava se vrši radnim danom od 8 do 16 sati
Korisnici
Ciljna grupa
Poticajne mjere
Postupak realizacije
Opće napomene

Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017

supDana 2.3.2017. godine objavljen je Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017

Napomena: Obrazac zahtjeva sa pratećom dokumentacijom se dostavlja nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje lično ili putem pošte.

OBAVIJEST

(Sarajevo, 3.3.2017. godine) – Obavještavamo poslodavce i nezaposlene osobe da se apliciranje za učešće u Programu privremeno ograničava zbog velikog broja podnesenih elektronskih prijava i ograničenog iznosa raspoloživih finansijskih sredstava. Nakon što se izvrši obrada pristiglih prijava i utvrdi postojanje eventualne mogućnosti za dalje prijavljivanje, Javni poziv će se nastaviti.

Start up 2017

Pristigle prijave
Javni poziv
Link za prijavu – Prijava se vrši radnim danom od 8 do 16 sati
Poticajne mjere
Program Start up 2017
Ciljna grupa
Opće napomene
Opće napomene

Programu pripreme za rad 2017 – obukom do zaposlenja

pobukaDana 2.3.2017. godine objavljen je Javni poziv za učešće u Programu pripreme za rad 2017 – obukom do zaposlenja.

Napomena: Obrazac zahtjeva sa pratećom dokumentacijom se dostavlja, lično ili putem pošte, Federalnom zavodu za zapošljavanje, Đoke Mazalića 3, 71 000 Sarajevo.

Program pripreme za rad 2017 – Obukom do zaposlenja

Javni poziv
Ciljna grupa
Korisnici
Opće napomene
Postupak realizacije
Poticajne mjere
Zahtjev za učešće u Programu pripreme za rad 2017
Program pripreme za rad 2017 – Obukom do zaposlenja


Triple Win projekat

provodi u ime njemačke vlade Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Agencija za zapošljavanje SR Njemačke u partnerstvu sa Agencijom za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BiH na osnovu Dogovora o posredovanju pri zapošljavanju radnika iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačku na određeno vrijeme.

JAVNI POZIV