Javni poziv Romi

Na osnovu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba(„Službene novine Federacije BiH“, TK“,broj: 41/01,22/05 i 9/08), i Odluke Upravnog odbora broj: 01-02-41/18-63/11-4 o usvajanju VIII Programa  sufinanssiranja zapošljavanja Roma, JU Služba za zapošljavanje  raspisuje: JAVNI POZIV za učešće u VIII Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma.

Tekst javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Zahtjev za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja (25.2.2019.) Javnog poziva, odnosno zadnji dan za podnošenje prijava je 27.3.2019. godine.

________________________________________________________________________________________________

Lista - sehidi

KONAČNA LISTA poslodavaca i kandidata (nezaposlenih osoba), djece šehida i poginulih boraca po II ponovljenom Javnom pozivu od 01.10.2018. godine – Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca – 2018 za zahtjeve zaprimljene do 20.03.2019. godine, a koji ispunjavaju uslove.

Listu možete preuzeti OVDJE.

 

_______________________________________________________________________________________

 

untitled1

 

Konačna lista poslodavaca kojima se odobravaju sredstva za sufinansiranje  zapošljavanja po VIII Programu zapošljavanja Roma. Listu možete pregledati i preuzeti na LINKU ispod

Konacna lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove

_______________________________________________________________________________________

untitled2

Konačna lista poslodavaca koji ne ispunjavaju uslove za sufinansiranje zapošljavanja po VIII Programu zapošljavanja Roma. Listu možete pregledati i preuzeti na LINKU ispod

Lista-poslodavci koji ne ispunjavaju uslove

_______________________________________________________________________________________