Javni poziv Romi

Na osnovu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba(„Službene novine Federacije BiH“, TK“,broj: 41/01,22/05 i 9/08), i Odluke Upravnog odbora broj: 01-02-41/18-63/11-4 o usvajanju VIII Programa  sufinanssiranja zapošljavanja Roma, JU Služba za zapošljavanje  raspisuje: JAVNI POZIV za učešće u VIII Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma.

Tekst javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Zahtjev za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja (25.2.2019.) Javnog poziva, odnosno zadnji dan za podnošenje prijava je 27.3.2019. godine.