Obavještavamo Vas da ukoliko smatrate da u JU Službi za zapošljavanje TK postoji korupcija ili druge nepravilnosti u radu, iste možete prijaviti putem e-mail adrese prijavi.korupciju@szztk.ba na Obrascu:

OBRAZAC ZA PRIJAVU KORUPCIJE I DRUGIH NEPRAVILNOSTI U SZZTK

Prijave će po hronološkom redu prispjeća razmatrati nadležna komisija JU Službe za zapošljavanje TK.