Održan sastanak sa općinskim načelnikom u Sapni

Predstavnici Službe za zapošljavanje TK Tuzla danas su održali sastanak sa predstavnicima Općine Sapna o temi realizacije predstojećih programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja.

Načelnik Općine Sapna, Zudin Mahmutović sa saradnicima inicirao je sastanak sa predstavnicima kantonalne Službe za zapošljavanje, a sve u cilju upoznavanja sa programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja za 2017. godinu. Prema riječima načelnika općine, jedan od važnih faktora u zapošljavanju je i biti informisan, s toga Općina i preduzima sve mjere kako bi na vrijeme obavijestila građane, i fizička lica i poslodavce, o mogućnostima koje su im na raspolaganju u tekućoj godini.

Predstavnici Službe detaljno su informisali prisutne o kakvim programima je riječ, kakvi su uslovi, koliko sredstava je izdvojeno i ko može aplicirati. Predstavnici općine posvetili su veliku pažnju svim programima, ali najveći broj pitanja su imali vezano za program sufinansiranja samozapošljavanja. Načelnik Mahmutović istakao je da i Općina Sapna u 2017. godini planira izdvojiti srestva u svrhu sufinansiranja samozapošljavanja, jer kako kaže budućnost je u malim, ali održivim idejama sa predznakom daljeg razvoja i napredovanja.

Direktor Službe, Senad Muhamedbegović upoznao je prisutne da će, pored programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, koje Služba svake godine realizuje u suradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, u 2017. godini početi i realizacija programa sufinansiranja od kredita koje je BiH dobila od Svjetske banke. Svjetska banka je u januaru 2017. godine odobrila kredit za navedenu svrhu u visini od 50 miliona eura, od čega je Vladi FBiH raspoređeno oko 32 miliona. Od kredita Svjetske banke planirano je zapošljavanje oko 25 do 30 hiljada osoba u periodu do 2020. godine.

Javni poziv za programe sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje i Službe za zapošljavanje TK trebali bi biti objavljeni do kraja februara 2017. godine o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.