JU OŠ HUMCI: Defektolog na 20% norme – 1 izvršilac

Javna ustanova Osnovna škola Humci raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Defektolog na 20% norme – 1 izvršilac.

Uslovi:

  • Završen edukacijsko rehabilitacijski fakultet, smjer Edukator – rehabilitator
  • Položen stručni ispit (Odrađen pripravnički staž)

Prijave i više informacija možete dobiti putem telefona 035 667 000. Zvati u periodu od 8 do 14 sati. Kontakt osoba sekretar, Murveta Sukanović.

Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.