JU Centar za socijalni rad Kladanj: Javni oglas za prijem u radni odnos

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kladanj raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeće radne pozicije:

  1. Stručni radnik – diplomirani socijalni radnik – 1 izvršilac
  2. Stručni radnik – diplomirani socijalni pedagog/Bachelor socijalne pedagogije – 1 izvršilac.

Opise poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja možete pogledati u tekstu javnog oglasa na linku ispod:

JAVNI OGLAS