Ambasadorica Švicarske u BiH posjetila Službu za zapošljavanje TK

Ambasadorica Švicarske u BiH, Andrea Rauber Saxer posjetila je sa saradnicima i predstavnici Projekta zapošljavanja mladih – YEP Tuzlanski kanton. Prijeme su upriličili Služba za zapošljavanje TK, Vlada TK i Ured gradonačelnika Tuzle.

Švicarska Vlada finansira tri projekta koji su usmjereni na zapošljavanje mladih u BiH. Jedan od tih projekata je i Projekat zapošljavanja mladih – YEP koji surađuje sa Službom za zapošljavanje TK duže od pet godina. U tom period uz podršku Vlade Švicarske u nekoliko općinskih biroa na prostoru Tuzlanskog kantona formirani su klubovi za traženje posla za pomoć mladim nezaposlenim.

Cilj posjete je obilazak Kluba za traženje posla Tuzla kako bi se ambasadorica Rauber Saxer upoznala s funkcionisanjem Kluba, efektima rada i pomoći mladima prilikom traženja zaposlenja.

Predstavnici Švicarske Vlade i Projekta zapošljavanja mladih – YEP proveli su neko vrijeme sa grupom mladih nezaposlenih u Klubu za traženje posla Tuzla. Razgovarali su o njihovim ciljevima, željama i planovima za budućnost, nakon čega im je delegacija poželjela uspješno zapošljavanje, a ambasadorica uručila i simbolične poklone.

Mladi nezaposleni istakli su zadovoljstvo članstvom u Klubu, te naveli da im obuka mnogo znači u jačanju njihovih vještina i samopouzdanja na putu ka zaposlenju.

Osim obilaska Kluba i susreta sa mladim nezaposlenim u Klubu, ambasadorica i predstavnici Projekta zapošljavanja mladih su proveli i neko vrijeme u Birou za zapošljavanje Tuzla, te kratko razgovarali sa zaposlenima o uspješnosti realizacije novih metoda u radu, koje podrazumijevaju odvajanje administrativnih od savjetodavnih usluga. Uvođenje novih metoda u radu Službe, kao i pripremu radnika i fizičkog prostora za realizaciju navedenih metoda, takođe profesionalno i finansijski podržava Vlada Švicarske.

Zbog učešća i kontinuirane pomoći Vlade Švicarske u razvoju i unapređenju politike zapošljavanja na području Tuzlanskog kantona, Premijer TK, Bego Gutić dodijelio je i priznanje Vlade TK Vladi Švicarske i Projektu zapošljavanja mladih – YEP.

“Švicarska Vlada dugi niz godina pruža podršku BiH u različitim oblastima ne samo na polju zapošljavanja, te planira da tako i nastavi. Vlada Švicarske, trenutno je u fazi izrade strategije djelovanja Vlade Švicarske u BiH za naredne četiri godine”, kazala je ambasadorica Rauber Saxer.

Da će saradnja biti nastavljena između Vlade Švicarske i Službe za zapošljavanje TK, potvrdio je i direktor Službe, Senad Muhamedbegović. Muhamedbegović je istakao da je dosadašnja reforma koju zajednički provode Švicarska i BiH za kratko vrijeme dala pozitivne rezultate, te i u 2017. godini neće usporiti tempo već će nastaviti realizaciju planiranih aktivnosti vezanih za uvođenje novih metoda u radu.