Zavarivači – 20 izvršilaca

Termoelektro d.o.o. Brčko raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos na sljedeću poziciju:Zavarivači – 20 izvršilaca

Uslovi:
Stepen stručne spreme – KV
Posjedovanje atesta (poželjno)

-Argonski zavarivači – 6 izvršilaca
-Elektro zavarivači – 6 izvršilaca
-CO2 zavarivači – 6 izvršilaca
-Autogeni zavarivači – 2 izvršioca

Radno iskustvo min. 2 godine na datim poslovima

Potencijalni kandidati bi trebali da posjeduju bar neku od gore navedenih vještina

Za sve kandidate obavezan je probni rad u trajanju od 30 dana
Pored gore navedenih uslova, kandidati treba da ispune i opšte uslove propisane Zakonom.

Biografiju (“CV”) dostaviti u “Termoelektro” d.o.o. Bulevar mira 1 ili elektronskim putem na e-mail: info@termoelektro-brcko.com

Za sve dodatne informacije obratiti se na brojeve telefona: 049/216-832; 049/217-565; 049/232-580; fax:049/232-581.

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.