UNTZ: Konkurs za izbor u nastavnička i saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom

Univerzitet u Tuzli raspisuje konkurs za izbor u nastavnička i saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom.

Pozicije, opis poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod:

JAVNI KONKURS

Javni konkurs je objavljen 28. i 29.8.2021. godine u dnevnim novinama Dnevni avaz i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.