Univerzitet u Tuzli: KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme izabranih asistenata i viših asistenata na Univerzitet u Tuzlipo Programu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH

Univerzitet u Tuzli raspisuje KONKURS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme izabranih asistenata i viših asistenata na Univerzitet u Tuzlipo Programu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH.

Opis poslova, opće i posebne uslove i način apliciranja preuzmite u dokumentu ispod:

KONKURS

Konkurs je objavljen 16.1.2020. godine u dnevnim novinama Dnevni avaz i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.