UNIS TOK Kalesija: Konkurs za prijem u radni odnos

UNIS TOK doo Kalesija raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na sljedeće radne pozicije:

  1. Kovač – 4 izvršioca
  2. CNC operater – 10 izvršilaca

Uslovi za poziciju 1.:

  • Završena srednja stručna sprema, III stepen, kovač ili drugi metalni smjer  
  • Sa i bez radnog iskustva

Uslovi za poziciju 2.:

  • Završena srednja stručna sprema, III/ IV stepen, mašinska, elektrotehnička, ekonomska škola ili gimnazija
  • Sa i bez radnog  iskustva

Uz prijavu dostaviti biografiju, kontakt podatke i dokaze o ispunjenju uslova konkursa (kopije dokumenata).

NAPOMENA: Svi primljeni kandidati po zasnivanju radnog odnosa će biti obučeni za određeni posao od strane stručnog tima firme.

Prijave donijeti lično ili slati na adresu:

UNIS-TOK doo
Ul. Senada Hodžića – Mehdina 34
75260 Kalesija

sa naznakom – PRIJAVA NA KONKURS ZA POSAO,  

ili na e-mail: unistok@bih.net.ba, sa istom naznakom.

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.