Termoelektrana Tuzla: OGLAS za prijem radnika na određeno vrijeme

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, Podružnica Termoelektrana Tuzla raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, do 30.12.2019. godine, za 13 pozicija i više izvršilaca.

Sve pozicije i uslovi nalaze se u O G L A S U koji u cjelosti možete preuzeti OVDJE.

Prijave na Oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,
Podružnica Termoelektrana „Tuzla“ Tuzla
21. aprila br. 4
75203 Bukinje

Oglas je objavljen 15.5.2019. godine na službenoj stranici Elektroprivrede BiH www.epbih.ba i dnevnim novinama Oslobođenje i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.