Sistem administrator – jedan izvršilac

Mikrokreditna fondacija EKI raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: Sistem administrator – jedan izvršilac

Mjesto rada: Tuzla

Potrebne kvalifikacije i kompetencije:

-VSS-VII stepen stručne spreme odnosno završen prvi (180-240 ECTS) ciklus Bolonjskog sistema studiranja,
-Aktivno znanje engleskog jezika u pisanoj i govornoj formi, mogućnost razumijevanja tehničke dokumentacije, pisana i govorna -komunikacija sa vendorima i podrškom,
-Vozačka dozvola B kategorije,
-Visoka razina odgovornosti, prilagodljivost i samostalnost u radu, komunikativnost i sposobnost za konstruktivan timski rad,
-Spremnost na kontinuirani razvoj,

Poželjna znanja i vještine:

-Windows server (instalacija, konfiguracija, backup, recovery), HyperV, File Server, DNS, DirectAccess, Remote Access, Active -Directory, FTP, Email server, logiranje, nadzor, praćenje i reagovanje (proaktivno i reaktivno).
-Windows klijent (instalacija, konfiguracija, backup, recovery), aplikativni softver, printeri, skeneri, multifunkcionalni uređaji, antivirusna zaštita, enkripcija, logiranje, nadzor, praćenje i reagovanje (proaktivno i reaktivno).
-SQL Server (instalacija, konfiguracija, backup, recovery), baza, replikacija, user management, sistemsko održavanje, logiranje, nadzor, praćenje i reagovanje (proaktivno i reaktivno).
-Mrežna oprema i protokoli (instalacija, konfiguracija, backup, recovery), TCP/IP, IPsec, HTTP/HTTPS, DNS, FTP, routing protokoli, SMTP, POP3, IMAP, ADSL, razumijevanje OSI modela komunikacije i konfiguracija uređaja za rad na istim, logiranje, nadzor, praćenje i reagovanje (proaktivno i reaktivno).
-Virtuelizacija (instalacija, konfiguracija, backup, recovery) i Vmware ESXi platforma.
-Programiranje (osnovni/srednji nivo), pisanje batch i powershell skripti za automatizaciju sistemskih poslova i SQL upiti za generisanje izvještaja.
-Poželjno završena Cisco akademija mrežnih tehnologija i posjedovanje Cisco, Microsoft ili CompTIA industrijskih certifikata

Prijave u formi CV -a poslati putem SLJEDEĆEG LINKA

Oglas ostaje otvoren do 28.2.2019

Preuzeto sa posao.ba