Saradnik/ca za komunikacije i odnose sa javnostima

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) objavljuje konkurs za posao:

1. Saradnik/ca za komunikacije i odnose sa javnostima

Period angažovanja/zapošljavanja: Probni period od 3 mjeseca, te potom mogućnost zaključenja ugovor o radu do decembra 2019.

Opis posla: Potrebna nam je motivirana, samostalna i dinamična osoba koje će se priključiti FTZ timu i pomoći nam da efikasno promovišemo rad civilnog sektora, građansko učešće u razvoju zajednice, uključivanje mladih u razvoj društva, te filantropiju za zajednicu. Saradnik/ca za komunikacije i odnose sa javnostima treba da osigura vidljivost Fondacije i njenih programa putem društvenih mreža, printanih i elektronskih medija, te putem javnih prezentacija i događaja.

Potrebne kvalifikacije:

– VSS obrazovanje (prednost imaju kandidati sa završenim studijem komunikologije, žurnalistike i srodnih studija);
– Najmanje jedna godina radnog ili volonterskog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
– Odlično poznavanje rada na računaru;
– Odlično poznavanje engleskog jezika (pisanje i govor);
– Odlične usmene i pismene komunikacijske sposobnosti, uključujući i poslovno dopisivanje;
– Odlične sposobnosti za pisanje jasnih, konciznih i pravopisno ispravnih PR tekstova, saopštenja za javnost, dopisa za medije i slično;
– Sposobnost za vođenje javnih prezentacija i nastupa u medijima;
– Iskustvo u organizovanju medijskih kampanja i PR događaja;
– Iskustvo u upravljanju društvenim mrežama, objavi PR članaka za web i druge vidove online i offline komunikacije (email, Mailchimp-a,brošure, publikacije i slično).

Prednost će imati kandidati koji:

– Prepoznaju značaj civilnog sektora i poznaju njegov rad na području TK;
– Imaju iskustva sa grafičkim dizajnom, foto i video uređivanjima;
– Imaju uspostavljenje dobre odnose sa medijima;
– Posjeduju vozačku dozvolu B kategorije.
– Mogu raditi na vise poslova u isto vrijeme
– Samostalni su i lako se prilagođavaju kritičnim situacijama i kratkim rokovima
– Sposobni su raditi timski, motivirano i energično sa dobrim osjećajem za radnu etiku
– Spremni su na fleksibilno radno vrijeme i rad na terenu
– Prikladno i sa diskrecijom se ophode sa osjetljivim i povjerljivim informacijama

Svi zainteresirani kandidati trebaju dostaviti motivaciono pismo i biografiju na fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 10.02.2019. do 24:00h. Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na intervju od 11.-15.2.2019. Za sve dodatne informacije kontaktirajte glavni ured na gore navedeni email.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

(Izvor: Mreža za izgradnju mira)