Program poticanja zapošljavanja i stručnog osposobljavanja 2020: LISTA poslodavaca za odobravanje sredstava

Na osnovu Javnog poziva od 16.09.2020. godine za Program poticanja zapošljavanja 2020 i Prijedloga liste poslodavaca koju je pripremila Komisija imenovana Rješenjem broj: 01-30-1-618-1/20-1, direktorica utvrđuje sljedeću LISTU poslodavaca za odobravanje i neodobravanje sredstava.

Listu možete preuzeti u nastavku:

LISTA