Poziv za dostavljanje ponuda za uslugu strateškog planiranja

Udruženje građana Centar za životnu sredinu za potrebe projekta “Eko BiH” traži pružaoca usluge strateškog planiranja.  Cilj projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine/okoliša za uključivanje u proces kreiranja, sprovođenja i monitoringa sektorskih strategija i politika iz oblasti životne sredine/okoliša i klimatskih promjena, kao i uključivanje u procese donošenja odluka u vezi sa EU integracijama. Projekat je podržan od strane Evropske unije, a sprovodi se u saradnji sa Arhus centrom Sarajevo i Centrom za ekologiju i energiju iz Tuzle.

Svrha ovog angažmana se ogleda u potrebi provođenja procesa strateškog planiranja tokom kojeg će eksterni stručnjak doprinijeti poboljšanju transparentnosti i vještina strateškog planiranja za 10 članica Eko BiH mreže (organizacije civilnog društva i neformalne grupe građana), ali i cijele mreže.

Rok za podnošenje prijava za uslugu strateškog planiranja je 5. februar do 16.00 časova.

Detaljne informacije u vezi sa uslovima i načinom dostavljanja ponude možete pogledati na ovom linku.

(Izvor: Mreža za izgradnju mira)