Poziv poslodavcima za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja “Služba u saradnji sa poslodavcima 2023”

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavljuje Poziv poslodavcima da mogu podnijeti Službi za zapošljavanje TK, Zahtjev za sufinansiranje (SP Obrazac) a po Programu sufinansiranja zapošljavanja „Služba u saradnji sa poslodavcima 2023“.

Tekst Poziva, prijavni obrazac, program i metodologiju možete preuzeti na linkovima ipod:

POZIV
Program sufinansiranja zapošljavanja Služba u suradni sa poslodavcima 2023
Obrazac SP 2023 / Zahtjev za sufinansiranje zapošljavanja po mjeri „Služba u saradnji s poslodavcima 2023“
Metodologija / procedura i kriteriji za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja 2023, mjera „Služba u saradnji sa poslodavcima 2023“

Poziv je otvoren do 15. do 22.9.2023. godine.